چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۳۹

محصولات و خدمات

شرکت دارو سازی ایران داروک

مشخصات کلی

شرکت دارو سازی ایران داروک

  • تولید کننده
  • توزیع کننده

ایران داروک


شرکت دارو سازی ایران داروک فعال در زمینه تهیه و تولید صنعتی و علمی داروهای گیاهی، محصولات دارویی و غذایی در سراسر کشور

کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج, نبش سه راه اندیشه

www.irandarouk.com

بازرگانی و تجارت
  • خاورمیانه
  • ایران